Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligere en betere wegen in het buitengebied

D66 wil het openbaar vervoer en het wegennet met name in de buitendorpen verbeteren. D66 wil meer en betere voorzieningen voor het fietsverkeer en een comfortabel en veilig fietsroute-netwerk met in het buitengebied waar mogelijk vrijliggende fietspaden.
Door toepassing van LED-verlichting kan het gebruik van doorgaande fietspaden in het buitengebied ook ’s avonds worden gestimuleerd. Daarnaast helpt het gebruik van zonnepanelen om het energiegebruik van verlichting terug te dringen. Een fietser is goed en gezond bezig, maar moet zich dan wel veilig voelen. Veel fietspaden sluiten niet goed op elkaar aan. D66 wil het padennetwerk ook verder ontwikkelen ten behoeve van wandelaars en sporters, vooral in het buitengebied.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018