Steun ons en help Nederland vooruit

Voldoende woningen in Ede

De vraag naar (nieuwe) woningen neemt toe. Die vraag moet centraal staan bij de bouw. De verwachting is dat er in de komende raadsperiode voldoende ruimte is om deze groei te faciliteren op zowel uitbreidingslocaties, als diverse kleine plekken. Als de groei dusdanig toeneemt en er vraag is naar een nieuwe, grote uitbreidingslocatie, dan komt Kernhem-Noord hiervoor in aanmerking.

In de woonvisie van 2016 is een ambitie vastgelegd voor de komende jaren. Maar het vraagstuk wonen is complex, naast een visie is een duidelijk en onderbouwd plan nodig. Voor een gezonde en goed werkende woningmarkt is voldoende en betaalbaar aanbod in alle sectoren (sociale huur, commerciƫle verhuur, kamerverhuur, koop bestaand en nieuw) van belang. Op dit moment is 22% van de woningvoorraad bestemd voor sociale huurwoningen, dit ligt onder het landelijke gemiddelde van 30%. Er is nog steeds een grote vraag naar sociale huurwoningen, niet alleen voor starters, maar ook voor andere groepen als statushouders en mensen die met urgentie huisvesting nodig hebben.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018