Steun ons en help Nederland vooruit

Vrijwilligers zijn de echte sporthelden

Sportverenigingen draaien op de inzet van talloze vrijwilligers. D66 wil bevorderen dat
deze verenigingen voldoende professionele ondersteuning krijgen om de continuïteit
en kwaliteit van de vereniging te vergroten. Dit draagt bij aan meer binding in de
samenleving en om een passend aanbod in sport en beweging. D66 vindt dat inzet
van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen zich meer moet richten op de
sportverenigingen om maatschappelijke taken zelf op te pakken. Dit moet voorzien in
een betere aansluiting bij de behoeften en actuele situatie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018