Steun ons en help Nederland vooruit

Werk samen met sportaccomodaties

D66 streeft naar duurzame, multifunctionele sportaccommodaties.
Sportaccommodaties worden vaak zodanig ingericht dat rekening wordt gehouden
met medegebruik voor gymlessen, onderwijs en culturele en buurtactiviteiten. De
ontwikkeling van de open clubs en open sportparken wil D66 stimuleren. Hierbij willen
we stimuleren dat ondernemende verenigingen beheer- en onderhoudstaken op zich
nemen. Dat betekent een grotere rol voor sportverenigingen met meer invloed en
zeggenschap over hun accommodaties. Hiervoor willen we een evaluatie van het
privatiseringsproject Sport Combiproject Peppelensteeg.

Bij de inventarisatie van sportaccommodaties in de gemeente Ede is er geen aandacht
besteed aan regionale sportaccommodaties. Daarom willen we dat er onderzoek
gedaan wordt naar de haalbaarheid van bijvoorbeeld een overdekte regionale
kunstijsbaan eventueel in combinatie met een zwembad.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018