Steun ons en help Nederland vooruit

WMO dichtbij

AWBZ
Het overhevelen van een groot deel van de zorg in de landelijke AWBZ gaat naar de door gemeenten uitgevoerde WMO. Daarnaast worden de financiering van wonen en zorg gescheiden. Deze decentralisatie en extramuralisering gaan gepaard met forse bezuinigingsopgaven. Het inzetten van PGB’s is een goed middel, maar is fraudegevoelig. Daarom dient dit gericht te gebeuren en vraagt het om sterke coördinatie en helderheid vooraf.

Hervormingen
D66 zoekt naar mogelijkheden om het PGB in de WMO meer de vorm van compensatie te geven naast zorg in natura.
Een divers aanbod van dagbesteding met zoveel mogelijk kans op verdere participatie is van grote waarde. In combinatie met de participatiewet kan de grens tussen arbeidsmatige dagbesteding en werk vervaagd en de afhankelijkheid verkleind worden. Dat is een voorbeeld van een kans die de hervormingen bieden om een systeem dynamisch te maken.

Kerntaken
Bij het uitvoeren van de kerntaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet de focus liggen bij hulpbehoevende ouderen en hun mantelzorgers, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, die niet goed zelfstandig kunnen functioneren en/of sociaal geïsoleerd dreigen te raken. Dit geldt ook voor mensen met geestelijke gezondheidsproblematiek. De gemeente zorgt dat deze kwetsbare groepen ook daadwerkelijk kunnen (blijven) participeren in de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld door het faciliteren van ontmoetingsplekken en dagopvang, die zorgen voor meer sociale contacten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018