Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg doe je samen

De gemeente stimuleert en faciliteert de onderlinge zorg voor mekaar, die tot uiting komt in het faciliteren van sociale netwerken (‘zorg dat iemand anders voor je zorgt’), het betrekken van vrijwilligers/mantelzorgers, en het organiseren van laagdrempelige professionele nabijheid.
D66 vindt dat mantelzorg plaatsvindt op vrijwillige, maar niet vrijblijvende basis.

Met mantelzorg en vrijwilligerswerk investeer je in sociale cohesie en kostenbesparingen in de zorg. Mantelzorg en vrijwillige zorg kunnen professionele zorg nooit volledig vervangen. Met goede afspraken kan het elkaar wel goed aanvullen en ondersteunen.
D66 vindt dat zorgaanbieders er op moeten toezien dat mantelzorgers weten waar ze kunnen aankloppen voor ondersteuning.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018