Steun ons en help Nederland vooruit

Wapenfeiten

D66 krijgt het voor elkaar.

In de afgelopen vier jaar hebben vier raadsleden en een wethouder D66 vertegenwoordigd in het Edese bestuur. Ze hebben geprobeerd zoveel mogelijk doelstellingen uit het verkiezingsprogramma voor elkaar te krijgen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden hiervan.

Individuele vrijheid

 • De discussie over winkelen op zondag zat jarenlang potdicht. Zelfs met VVD, PvdA of GemeenteBelangen in de coalitie en een meerderheid in de raad voor winkelen op zondag, was het jarenlang verboden in Ede om op zondag een winkel te openen. Met D66 in de coalitie is winkelen op zondag nu mogelijk in Ede-Stad.
 • D66 heeft voorstellen gedaan om het ambtsgebed aan het begin van de raadsvergadering af te schaffen. Dat vinden we niet passen bij de neutrale uitstraling die een gemeente hoort te hebben en de scheiding van kerk en staat. Deze voorstellen werden destijds door de coalitie weggestemd, maar met D66 in de coalitie is het ambtsgebed nu afgeschaft.

Goed onderwijs

 • Onze wethouder Johan Weijland heeft een nieuw Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs opgesteld. Hiermee gaat er op de lange termijn meer geld naar onderwijs. Bijvoorbeeld door gebouwen duurzamer te maken. Dat is fijn voor het klimaat, maar ook voor de energierekening van scholen. Hierdoor gaat er minder geld op aan energie en blijft er meer over voor écht onderwijs.
 • D66 vindt dat het belangrijk is dat kinderen goed worden voorbereid op de samenleving, met alle rechten en plichten. Daarom zijn we één van de initiatiefnemers van het Kindercollege, waarbij kinderen op een laagdrempelige manier kennis leren maken met lokale politiek.
 • D66 heeft een motie ingediend en aangenomen gekregen waarbij gezocht gaat worden naar fondsen om meer zonnepanelen op schoolgebouwen geplaatst kunnen worden. Hierdoor daalt de energierekening en kan er meer geld naar écht onderwijs.

Goede zorg

 • De gemeente heeft een belangrijke taak om te bepalen hoeveel mensen nodig hebben. Daarbij moeten we goed luisteren naar de zorgbehoevende Edenaren en zorgen dat er een juiste oplossing komt. Daarom heeft D66 voorgesteld en geregeld dat als Edenaren er niet uitkomen met de gemeente de mogelijkheid bestaat tot mediation in het sociaal domein.
 • In Ede staat maatwerk centraal in het sociaal domein. Dat is een belangrijk speerpunt van D66. Zo kan iedereen bepalen hoe ze hun leven kunnen inrichten, ook als het allemaal niet meer zo makkelijk gaat.
 • Onder het vorige college heeft D66 forse kritiek geuit op de bezuinigingen op de allerarmsten. Er werd gekort op veel minimaregelingen. Met dit college is er weer meer geld naar de allerarmsten gegaan, bijvoorbeeld  door de collectieve zorgpolis uit te breiden.

Goed wonen

 • D66 heeft al lange tijd gehamerd op hervormingen in de grondpolitiek. Dit betreft een enorme post op de begroting en kent grote financiële risico’s voor de gemeente. Op initiatief van D66 en onder leiding van D66-wethouder Johan Weijland laten we de boekwaarden van de gronden nu extern toetsen, gaat de gemeente niet meer agressief op zoek naar meer grond om aan te kopen en gaan we in de boeken uit van meer realistische ramingen bij de grondverkoop.
 • D66 heeft raadsvragen gesteld en een motie ingediend om in actie te komen tegen het sluipverkeer in Bennekom. Dat is één van de voorbeelden waarbij we opkomen voor een veiliger verkeer en zo een fijne woonomgeving.
 • Een gemeente mag leges (een eigen bijdrage) vragen als je een vergunning aanvraagt, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. De gemeente Ede vroeg jarenlang leges voor vergunningen terwijl dat tegen wettelijke regels was. Na raadsvragen van D66 kwam deze praktijk aan het licht en zijn de onterecht geïnde leges terugbetaald.

Goede financiën

 • Als de gemeente geld overhoudt of ergens meer belastinggeld ophaalt, dient daar wat D66 betreft lastenverlichting tegenover te staan. Daarom heeft D66 voorstellen ingediend en aangenomen gekregen voor lastenverlichting voor de Edese burger. Zo zijn op initiatief van D66 de woonlasten voor Edenaren met 1,5 miljoen verminderd gedurende twee jaar en worden de leges van paspoorten en id-kaarten met enkele tientjes verlaagd voor een periode van tien jaar.
 • D66 wil dat de raad goed de financiën kan controleren. Daarom hebben we geregeld dat de begrotingsposten onderwijs, cultuur en sport niet op één hoop worden gegooid, maar dat verschuivingen hiertussen eerst goedkeuring van de raad moeten krijgen.
 • Op initiatief van D66 betaal je nu geen torenhoge tarieven meer na een dag parkeren, maar is er een maximaal dagtarief ingesteld voor parkeren. Zo houden mensen meer geld over, maar blijven mensen ook langer in het centrum.

Goede cultuur

 • Op initiatief van Johan Weijland is het Cultuurfonds opgericht. Zo kunnen Edese kunstenaars makkelijker privaat geld aantrekken voor hun projecten.
 • Op de planning stonden stevige plannen om het muziekonderwijs te hervormen om geld te besparen. D66 heeft deze bezuiniging op muziekonderwijs tegen weten te houden totdat zeker was dat er een goed plan was voor de muziekleraren.
 • D66 vindt dat je moet doen waar je goed in bent. Geen grote schouwburg in Ede erbij, maar wel goed gebruik maken van het unieke Openluchttheater. Daarom zijn we blij dat er nu mooie, goedbezochte voorstellingen plaatsvinden in het Openluchttheater, in samenspraak met omwonenden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018